Yoga Nidra is een krachtige techniek waarin je leert bewust te ontspannen op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau.

 

Het is een eenvoudige en krachtige methode die door iedereen geleerd kan worden. Echter, mocht je psychische klachten ervaren, dan wil ik je graag vooraf telefonisch spreken en raad ik je ook aan om te overleggen met je behandelend arts.

 

Je kunt je aanmelden door Hanneke een email te schrijven.

 

€12,50 voor leden, kan per bank betaald worden.

€15,00 voor niet-leden. Voorafgaand aan de les contant betalen.

 

Meenemen: dekentje, kussentje, sokken, vestje en evt. oogkussentje of sjaaltje over je ogen.

 

Hanneke Norbruis heeft een lerarenopleiding Yoga Nidra in de lijn van Bihar School of Yoga gevolgd. Daarna heeft ze 2 weken Yoga Nidra beoefend in een ashram in Zweden en 1,5 jaar later ook in India. Daar heeft ze zich bovendien verder verdiept in Ajapa Japa, Antar Mouna en Advanced Chakra Shuddi.

Dit jaar gaat ze zich verdiepen in Yoga Nidra volgens de Himalaya Traditie.

 

Data 2019 (onder voorbehoud):

4/10: 19.30-21.00u: hopelijk met Havan (vuurceremonie) ter ere van de Oervrouw/moeder

1/11: 19.30-21.00u: met tratak (kaarsvlam) en de viering van het licht in de duisternis

29/11: 19.30-21.00u

20/12: 19.30-21.00u

Y O G A   H A N N E K E    N O R B R U I S

N I C O L A E S   M A E S S T R A A T   2 - 2 1 8

1 5 0 6   L B   Z A A N D A M

T E L. Nul Zes 2 5 4 1 3 5 2 3

Email

www.yoga-meditatie-zaandam.nl

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis