Algemene Voorwaarden


Welkom bij Studio Norbruis!

De hieronder vermelde voorwaarden gelden tevens als overeenkomst en beschrijven de rechten en de verantwoordelijkheden als deelnemer van een van de diensten die Studio Norbruis biedt.

Door het volgen van een les of door het ontvangen van een massage geef je aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Neem daarom de tijd om deze juridisch bindende overeenkomst te lezen.

 

Algemene voorwaarden voor groepslessen, workshops en massages bij Studio Norbruis.

 

1. Studio Norbruis

Studio Norbruis is op 1 juni 2011 opgericht door J.B (Hanneke) Norbruis.

Studio Norbruis is gevestigd aan de Nicolaes Maesstraat 2, ruimtes 217 en 218, 1506 LB te Zaandam.

 

2. Cliënt

2-1 Cliënten zijn diegenen die groepslessen, privélessen, workshops of massages volgen bij Studio Norbruis.

2-2 Deelname aan de lessen en het ondergaan van massages geschiedt volledig op eigen risico van de cliënt.

2-3 De cliënt wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.

Bij twijfel dient cliënt de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te raadplegen.

2-4 Ben je er niet zeker van of je wel yoga, meditatie of pilates mag beoefenen of een massage mag ondergaan,

overleg dat dan eerst met je (huis)arts, specialist of therapeut en laat het de docent/masseur van tevoren weten.

n.b Lang niet alle artsen, specialisten of therapeuten zijn goed bekend met yoga,

pilates, massage of meditatie! Ze kunnen mij altijd bellen voor informatie.

2-5 De cliënt wordt dringend verzocht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent/ masseur.

 

3. Abonnement en betalingen

3-1 Studio Norbruis werkt met maandabonnementen (kalendermaanden).

3-2 Een abonnement begint op de eerste van de maand.

Begin je in de tweede of derde week van de maand, dan betaal je het resterend aantal weken

van die maand (het maandbedrag gedeeld voor 4 x ...).

Daarna gaat per de eerste van de volgende maand het abonnement in.

3-3 Je wordt verzocht zelf het abonnementsgeld aan het begin van de maand te betalen.

Studio Norbruis werkt niet met automatische incasso.

3-4 Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald, om overvolle lessen te voorkomen is vrije inloop niet mogelijk.

3-5 Terugbetaling van gemiste lessen is niet mogelijk.

3-6 Alleen een les die van tevoren is afgemeld kan worden ingehaald

Dat is redelijkerwijs zo’n 3 uur van tevoren, voldoende tijd immers om te weten of je ziek bent, in vergadering gaat of naar een ouderavond gaat.

3-7 Je kunt je afmelden d.m.v mail, WhattsApp of SMS

3-8 Je kunt niet zelf besluiten mij de ene maand slechts de helft van het abonnementsgeld betalen omdat je de maand voorafgaand maar twee lessen hebt bezocht.

3-9 Het (relatief lage) abonnementsgeld is gebaseerd op het feit dat je elke maand doorbetaalt.

Je begint en eindigt daarom met betalen zolang er lessen worden aangeboden.

Dit wordt niet altijd begrepen, maar vergelijk het met je telefoonabonnement, verzekeringen, huur, hypotheek, rioolbelasting, t.v-aansluiting etc., die kun je immers ook niet zonder extra kosten tijdelijk stopzetten omdat je op vakantie bent.

3-10 Als je je inschrijft bij Studio Norbruis, dan schrijf je je in voor een bepaalde les.

Dat plekje is dan dus voor jou gereserveerd. Kan je een keer niet, sms of app me tijdig (min. 3 uur van tevoren, voldoende tijd immers om te weten of je ziek bent, in vergadering gaat of naar een ouderavond moet) zodat een ander in jouw plaats kan komen.

3-11 Je hebt een opzegtermijn van één kalendermaand.

3-12 Bij onvoldoende aanmeldingen, heeft Studio Norbruis het recht de les te annuleren.

3-13 Wanneer Studio Norbruis bij ziekte van de docent geen vervangende docent heeft kunnen

regelen, zal de les worden geannuleerd. De gemiste les kan worden ingehaald.

3-14 Losse lessen worden contant betaald voorafgaand aan de les (zie tarieven)

3-15 Massages worden voorafgaand per bank betaald, of contant of ter plaatste met de telefoon-app.

 

4. Akkoordverklaring

4-1 Deelname aan lessen, workshops en massages betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

4-2 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat Studio Norbruis niet aansprakelijk kan worden gesteld voor

a. de eventuele kosten, gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de lessen, workshops en massages.

b. beschadiging, diefstal of verlies van bezittingen van de cliënt.

c. parkeerboetes

 

5. Huisregels Gebouw de Juliana

5-1 Studio Norbruis bevindt zich in een bedrijven verzamelgebouw.

In het pand zijn meerdere bedrijven gevestigd waar mensen geconcentreerd aan het werk zijn.

5-2 Je wordt daarom verzocht niet in het gebouw rond te wandelen, maar direct naar Studio Norbruis te gaan.

5-3 Je wordt verzocht niet in de gangen te telefoneren omdat dit storend kan zijn vanwege de nagalm.

5-4 Je wordt verzocht rustig te praten in de gangen.

5-4 Rondom het gebouw kun je vrij parkeren. Houd je wel aan de algemeen geldende parkeerregels.

5-5 Roken is in het hele pand verboden.

5-6 Bel alleen aan op nummer 218!

Ga a.u.b niet bij anderen aanbellen omdat je naar binnen wilt!

5-7 De regel in ons pand is dat je je aanmeldt bij degene bij wie je wilt zijn.

 

6. Huisregels Studio Norbruis

6-1 Studio Norbruis bevindt zich op de eerste verdieping van gebouw de Juliana en de algemene voordeur staat normaal gesproken niet open.

Bel aan bij nummer 218 op het belbord bij de algemene voordeur, waarna de deur d.m.v een intercomsysteem zal worden geopend.

Er is geen lift aanwezig in het gebouw. Ga de trap op en meteen rechts de gang in. Daar zie je links de zaal met heerlijk grote raampartijen.

Loop voorbij die zaal, de ingang van Studio Norbruis is bij nummer 217.

Tussen twee lessen is er 15 minuten pauze. Je wordt daarom dringend verzocht niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw les aan te bellen, omdat de laatste 10 minuten van de voorgaande les altijd volledige ontspanning zijn.

6-2 Binnen Studio Norbruis moeten mobiele telefoons altijd uit of op stil staan.

6-3 Er mogen geen video- of audio-opnamen van de les worden gemaakt.

6-4 Draag soepel zittende kleding zoals een joggingbroek, trainingsbroek of jazz-pant en top.

6-5 Een grote handdoek kan tijdens de pilateslessen prettig zijn, maar hoeft niet.

6-6 Hygiëne is in belang van ons allemaal.

6-7 Je wordt verzocht niet te kwistig met parfum of andere geurtjes om te gaan, anders wordt het een kakofonie aan geuren.

6-8 Neem een vestje, sokken of dekentje mee voor tijdens de ontspanning.

6-9 In de yogazaal mag alleen water worden gedronken.

6-10 We werken op sokken of op blote voeten. Als je last hebt van voetschimmel (zeer besmettelijk), dan is het dragen van sokken verplicht.

Hanneke kan je overigens goed informeren over voorkoming en bestrijding van voetschimmel.

6-11 Het is raadzaam om niet kort voor de les een hele maaltijd te eten.

6-12 Yogamatten en andere hulpmiddelen zijn in de studio aanwezig.

6-13 Studio Norbruis beslist, in overleg met cliënt, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien.

6-14 Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel jou als voor mij een vanzelfsprekendheid.

 

Het is niet zo ingewikkeld: Laten we met elkaar omgaan zoals we zelf benaderd willen worden.

Y O G A   H A N N E K E    N O R B R U I S

N I C O L A E S   M A E S S T R A A T   2 - 2 1 8

1 5 0 6   L B   Z A A N D A M

T E L. Nul Zes 2 5 4 1 3 5 2 3

Email

www.yoga-meditatie-zaandam.nl

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis