Privacyverklaringen


Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht.

Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

 

Studio Norbruis is daarom verplicht om een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen en u hiervan op de hoogte te stellen.

 

In de onderstaande privacyverklaringen heeft Studio Norbruis haar uiterste best gedaan om zich te houden aan de wetgeving.

 

Er zijn 3 soorten privacy verklaringen gemaakt:

1. Privacyverklaring voor diegenen die groepslessen volgen.

2. Privacyverklaring voor diegenen die privélessen volgen.

3. Privacyverklaring voor diegenen die massages ontvangen.

Y O G A   H A N N E K E    N O R B R U I S

N I C O L A E S   M A E S S T R A A T   2 - 2 1 8

1 5 0 6   L B   Z A A N D A M

T E L. Nul Zes 2 5 4 1 3 5 2 3

Email

www.yoga-meditatie-zaandam.nl

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis