Privacyverklaring privélessen


Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht.

Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

 

Studio Norbruis is daarom verplicht om een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen en u hiervan op de hoogte te brengen.

 

In de onderstaande privacyverklaring heeft Studio Norbruis haar uiterste best gedaan om zich te houden aan de wetgeving.

 

1. Bedrijfsgegevens:

Studio Norbruis (zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel)

Herengracht 76

1506 DV Zaandam

KvK 34337305

 

2. Welke gegevens worden gevraagd:

Als u privélessen/ sessies ontvangt bij Studio Norbruis worden de volgende gegevens gevraagd:

- Uw voor- en achternaam.

- Uw telefoonnummer.

- Eventueel uw mailadres.

- Eventueel uw geboortedatum.

 

3. De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:

- Uw voor- en achternaam, telefoonnummer en mailadres:

 

- Als wij samen een privétraject ingaan is eerlijkheid en betrouwbaarheid enorm belangrijk.

 

- Uw telefoonnummer en/of mailadres worden gebruikt om afspraken te maken en te bevestigen, om extra informatie te delen die van belang kan zijn voor het traject.

 

- Uw geboortedatum geeft ons een indicatie van waar u zich bevindt op dit levenspad.

U bent niet verplicht deze informatie te geven.

 

4. Uw gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

 

5. De website van Studio Norbruis maakt gebruik van Cookies en Google Analytics. U leest hierover meer op de site zelf. https://www.yoga-meditatie-zaandam.nl/j/privacy

 

6. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

 

7. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

 

8. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een vraag? Wil je een privésessie volgen of een massage reserveren?

Wil je weten waar ik groepslessen en workshops geef?

Op mijn andere website www.hanneke-norbruis.com staat de meest recente informatie.

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis