Privacyverklaring privélessen


Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht.

Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

 

Studio Norbruis is daarom verplicht om een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen en u hiervan op de hoogte te stellen.

 

In de onderstaande privacyverklaring heeft Studio Norbruis haar uiterste best gedaan om zich te houden aan de wetgeving.

 

1. Bedrijfsgegevens:

Studio Norbruis

Nicolaes Maesstraat 2-218

1506 LB Zaandam

KvK 34337305

 

2. Welke gegevens worden gevraagd:

Als u privélessen volgt bij Studio Norbruis worden de volgende gegevens gevraagd:

- Uw naam

- Uw telefoonnummer

- Eventueel uw mailadres

- Eventueel uw geboortedatum

- De reden waarom u privéles wilt volgen

 

3. De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:

- Uw naam, telefoonnummer en mailadres:

Waarom ik uw voornaam wil weten lijkt me helder, al is uw achternaam niet persé noodzakelijk.

 

- Uw telefoonnummer en eventueel uw mailadres worden alleen gebruikt om afspraken te maken en te bevestigen.

Wij sturen u geen nieuwsbrieven, tenzij u hierom vraagt.

 

 

- Uw geboortedatum geeft ons een indicatie van waar u zich bevindt op dit levenspad.

U bent niet verplicht deze informatie te geven.

 

- Tijdens de eerste les bespreken we de reden waarom u voor privélessen kiest.

Wat er in die gesprekken ook naar bovenkomt, ik zet die informatie om in voelen en begrijpen en houd dus geen intakelijsten en andersoortige administratie van bij.

Uw gegevens staan nergens opgeslagen op een website of een computer.

 

4. Uw gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

 

5. De website van Studio Norbruis maakt gebruik van Cookies en Google Analytics. U leest hierover meer op de site zelf. https://www.yoga-meditatie-zaandam.nl/j/privacy

 

6. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

 

7. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

 

8. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Y O G A   H A N N E K E    N O R B R U I S

N I C O L A E S   M A E S S T R A A T   2 - 2 1 8

1 5 0 6   L B   Z A A N D A M

T E L. Nul Zes 2 5 4 1 3 5 2 3

Email

www.yoga-meditatie-zaandam.nl

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis