Privacyverklaring groepslessen


Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht.

Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

 

Studio Norbruis is daarom verplicht om een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen en u hiervan op de hoogte te stellen.

 

In de onderstaande privacyverklaring heeft Studio Norbruis haar uiterste best gedaan om zich te houden aan de wetgeving.

 

1. Bedrijfsgegevens:

Studio Norbruis

Nicolaes Maesstraat 2-218

1506 LB Zaandam

KvK 34337305

 

2. Welke gegevens worden gevraagd:

Als u groepslessen volgt bij Studio Norbruis worden de volgende gegevens gevraagd:

- Uw naam

- Uw telefoonnummer

- Uw mailadres

- De dag en het tijdstip waarop u lessen wilt gaan volgen

- Uw geboortedatum

- Uw iban-rekeningnummer

- Of er zaken zijn die de docent moet weten.

- Waardoor uw interesse voor het volgen van lessen bij Studio Norbruis is gewekt

 

3. De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:

- Uw naam, telefoonnummer en mailadres:

Waarom ik uw voornaam wil weten lijkt me helder, al is uw achternaam niet persé noodzakelijk.

 

Uw telefoonnummer gebruikt Studio Norbruis alleen om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken in geval van ziekte van de docent of bij annulering van de les om een andere reden. (lees hierover ook meer in de Algemene Voorwaarden)

Als u uw telefoonnummer niet wenst te geven kan het zijn dat u soms voor een dichte deur komt te staan.

Tevens wordt u dan verzocht het abonnementsgeld voorafgaand aan de maand of de les contant te betalen.

 

Uw mailadres: Studio Norbruis verstuurt geen algemene nieuwsbrief waarvoor iedereen zich in- en uit kan schrijven.

Studio Norbruis verstuurt alleen nieuws, vragen en informatie per email naar bestaande klanten en aan ex-klanten die er zelf om gevraagd hebben om deze nog te blijven ontvangen.

Als u uw mailadres niet wenst te geven wordt u verzocht het abonnementsgeld voorafgaand aan de maand of de les contant te betalen.

 

- De gewenste lesdag en het tijdstip worden gevraagd zodat ik me u kan herinneren.

Dat u niet aan dat moment vastzit is na te lezen in de Algemene Voorwaarden.

U bent niet verplicht deze informatie te geven.

 

- Uw geboortedatum geeft ons een indicatie van waar u zich bevindt op dit levenspad.

U bent niet verplicht deze informatie te geven.

 

- Uw iban-rekeningnummer:

Studio Norbruis werkt niet met automatische incasso en ook niet met een geautomatiseerd reserveringssysteem.

Klanten maken zelf per maand het abonnementsgeld over naar Studio Norbruis.

De boekhouding wordt ieder kwartaal handmatig gecontroleerd, waarbij wordt gezocht op rekeningnummer.

U bent niet verplicht uw rekeningnummer te geven of per bank over te maken.

In dat geval wordt u verzocht het abonnementsgeld voorafgaand aan de maand of de les contant te betalen.

 

- Wat de docent zou willen weten.

Studio Norbruis is qua ledenaantal een middelgrote studio en dus is er de mogelijkheid om u persoonlijk te kennen en om rekening te houden met zaken als knieklachten, artrose, frozen schouders, rugklachten, hoge bloeddruk, duizelingen en ook verdriet, rouw, stress e.d

U bent niet verplicht om deze informatie te delen, maar wij raden het wel aan zodat u veilig en prettig kunt lessen.

 

- Waardoor u bij Studio Norbruis bent gekomen. Heeft iemand u op ons geattendeerd, heeft u via internet gezocht, heeft u ons via Facebook of een flyer gevonden. U hoeft dit niet met ons te delen, maar het is voor ons interessant, zodat wij weten waardoor mensen ons vinden.

 

- Studio Norbruis werkt 'nog' op traditionele wijze met papieren inschrijfformulieren. Deze formulieren worden verwijderd (verscheurd in de papiercontainer afgevoerd) als de klant zich uitschrijft.

 

Uw gegevens staan dus NIET overzichtelijk op een website of een computer opgeslagen.

Wilt u weten welke informatie wél is opgeslagen, dan laat ik u dit graag persoonlijk weten, maar niet hier in de openbare ruimte. 

 

4. Uw gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

De enige die deze informatie in kan zien is Hanneke Norbruis en zij vertrekt de informatie nooit zonder uw toestemming aan anderen.

Als u uw gegevens deelt met een andere docent, dan is dat uw verantwoordelijkheid en die van de docent.

 

5. De website van Studio Norbruis maakt gebruik van Cookies en Google Analytics. U leest hierover meer op de site zelf. https://www.yoga-meditatie-zaandam.nl/j/privacy

 

6. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

 

7. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

 

8. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Y O G A   H A N N E K E    N O R B R U I S

N I C O L A E S   M A E S S T R A A T   2 - 2 1 8

1 5 0 6   L B   Z A A N D A M

T E L. Nul Zes 2 5 4 1 3 5 2 3

Email

www.yoga-meditatie-zaandam.nl

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis