Privacyverklaring workshops


Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht.

Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

 

Studio Norbruis is daarom verplicht om een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen en u hiervan op de hoogte te stellen.

 

In de onderstaande privacyverklaring heeft Studio Norbruis haar uiterste best gedaan om zich te houden aan de wetgeving.

 

1. Bedrijfsgegevens:

Studio Norbruis

Herengracht 76

1506 DV Zaandam

KvK 34337305

 

Hanneke Norbruis kan gevraagd worden om in opdracht een workshop te geven.

In dat geval gelden de Algemene Voorwaarden van de organisator.

 

In het geval dat Hanneke Norbruis zelf een ruimte huurt en de workshop organiseert, gelden de volgende Voorwaarden:

 

2. Welke gegevens worden gevraagd:

Als u groepslessen of workshops volgt bij Studio Norbruis kunnen de volgende gegevens gevraagd worden:

- Uw naam

- Uw telefoonnummer

- Uw mailadres

- Uw geboortedatum

- Uw iban-rekeningnummer

- Of er zaken zijn die de docent moet weten.

 

3. De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:

- Uw naam, telefoonnummer en mailadres:

Waarom ik uw voornaam wil weten lijkt me helder, al is uw achternaam niet persé noodzakelijk.

 

Uw telefoonnummer gebruikt Studio Norbruis alleen om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken in geval van ziekte van de docent of bij annulering van de les om een andere reden. (lees hierover ook meer in de Algemene Voorwaarden

 

Uw mailadres: Studio Norbruis verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden.

U kunt zich hiervoor uitschrijven.

 

Uw geboortedatum geeft ons een indicatie van waar u zich bevindt op dit levenspad.

U bent niet verplicht deze informatie te geven.

 

Wilt u weten welke informatie wortd bewaard en opgeslagen, dan laat ik u dit graag persoonlijk weten, maar niet hier in de openbare ruimte. 

 

4. Uw gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

De enige die deze informatie in kan zien is Hanneke Norbruis en zij verstrekt de informatie nooit zonder uw toestemming aan anderen.

 

5. De website van Studio Norbruis maakt gebruik van Cookies en Google Analytics. U leest hierover meer op de site zelf. https://www.yoga-meditatie-zaandam.nl/j/privacy

 

6. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

 

7. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

 

8. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een vraag? Wil je een privésessie volgen of een massage reserveren?

Wil je weten waar ik groepslessen en workshops geef?

Op mijn andere website www.hanneke-norbruis.com staat de meest recente informatie.

Text, Beeld & Design, Copyright© Hanneke Norbruis